سخت است

سخته یکی رو دوست داشته باشی اما نتونی بهش بگی

سخته وقت داشته باشی اما ندونی چیکارش کنی

سخته ادعا داشته باشی اما خودت بدونی بی اساسه!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید